top of page

 סדנאות לפעוטות - חוויה חושית

פעילות סנסו מוטורית.

חוויה חושית היא אמצעי להתפתחות התינוק, לחשיפתו למושגי יסוד שונים, על ידי פעילות של רוגע והנאה.

הפעילות מתאימה החל מגיל 3 ח' והלאה, (הפעילות מותאמת גיל).מפתחת את התינוק: קוגנטיבית, רגשית, מוטורית וחברתית.

ניתן להזמין סדנא עם אמהות

תקציר_2

תקציר_2

צפייה בסרטון
bottom of page