top of page
דיגיטלי בעזרת השם.jpg

קורס דיגיטלילבניית בובות תיאטרון

עלות מלחמה: 101 ש"ח

חלק  1 - סדנא כללית -
בסיס בובות גביע

חלק 2  -

בובות גרב, מגוון רעיונות

חלק 3-
סדנא לבניית בובת ילדה
 

חלק 4 -
סדנא לבניית בובת צפרדע
 

חלק 5 -
סדנא לבניית דובי

חלק 6 -
סדנא לבניית בובת עפרון - לקטנטנים

 ללקוחות חו"ל
הסליקה גם לאשראי חו"ל

-במקרה ויש בעייה בסליקה
צרו קשר בטל': 0527618173
או במייל: miri0527618173@gmail.com

עלות הסדנא: 150 ש"ח

bottom of page